ZESPÓŁ – POZNAJ NAS

ŁUKASZ GĄDEK

Biegły rewident, współzałożyciel Stratos Management z 13-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług doradczych. Łukasz specjalizuje się w realizacji projektów transakcji kapitałowych, badaniach due diligence oraz wycenach przedsiębiorstw.

Łukasz Gądek, biegły rewident, współzałożyciel Stratos Management z 13-letnim doświadczeniem

Doświadczenie Łukasza obejmuje projekty zrealizowane dla ponad 100 podmiotów z wielu branż. Łukasz pracował zarówno dla inwestorów zagranicznych (dużych międzynarodowych grup kapitałowych), jak również firm rodzinnych i mniejszych podmiotów. Łukasz zrealizował kilkadziesiąt projektów sprzedaży i kupna przedsiębiorstw, świadcząc usługi zarówno dla strony kupującej, jak i sprzedającej. Łukasz przeprowadził kilkadziesiąt badań due diligence oraz wycen przedsiębiorstw.

Łukasz rozpoczął pracę w 2004 roku w Dziale Audytu PricewaterhouseCoopers. Po zakończeniu pracy w PricewaterhouseCoopers Łukasz dołączył do firmy Central Europe Trust, działającej w ramach sieci Clairfield International, międzynarodowej grupy corporate finance. Łukasz realizował również projekty przejęć spółek w Rumunii oraz na Ukrainie. Od 2012 Łukasz był również założycielem i wspólnikiem firmy audytorskiej Polish Trusted Advisors (poprzednio GC Audit & Consulting).

Łukasz jest absolwentem wydziału finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku finanse i bankowość. Od 2010 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Aktualnie jest w trakcie zdobywania międzynarodowych kwalifikacji ACCA.

MACIEJ SMOK

Adwokat, partner w Kancelarii Adwokackiej, współzałożyciel Stratos Management, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach. Maciej specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz procesach typu M&A.

Maciej Smok (licencjonowany mediator w sprawach gospodarczych) doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał już od roku 2007 roku w toku studiów prawniczych, praktykując w katowickich kancelariach prawnych, a następnie współpracując jako aplikant z kancelariami prawnymi na terenie Katowic takich jak Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek i dr Marzena Czarnecka, Kancelaria Adwokacka Duraj&Reck i Partnerzy, Kancelaria Adwokacka Piotrowscy Sp. Partnerska.

Maciek uczestniczył i doradzał w kilkunastu transakcjach sprzedaży podmiotów gospodarczych, przejęcia podmiotów, jak również w procesach pozyskania finansowania dłużnego. Przeprowadzał także wiele procesów związanych z przekształceniem spółek, podziałem oraz połączeniem spółek. Realizował również proces restrukturyzacji w spółce z branży automotive.

Maciek posiada dodatkowo doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności przy optymalizacji prawno-podatkowej transakcji kapitałowych.

Maciek pracuje również jako ekspert w Fundacji Fortis.

PRZEMYSŁAW DYBAŁA

Licencjonowany doradca podatkowy, ma ponad 10 lat doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa podatkowego. Przemek jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Strategii podatkowej na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W przeszłości pracował w międzynarodowych firmach doradczych: PricewaterhouseCoopers, Roedl & Partner oraz Mazars.

Przemysław Dybała

Oprócz usług bieżącego doradztwa podatkowego, Przemek reprezentuje swoich klientów w toku prowadzonych kontroli i postępowań podatkowych jak również postępowań przed sądami administracyjnymi. Wielokrotnie uczestniczył w przeglądach podatkowych, w tym również w badaniach due diligence. Wspierał ponadto klientów przy okazji realizowanych przez nich procesów restrukturyzacyjnych (wkłady do spółek, transakcje na udziałach, połączenia i przejęcia).

Obszary specjalizacji Przemka obejmują przede wszystkim: podatek CIT, ceny transferowe oraz podatek VAT.

Przemek posiada uprawnienia doradcy podatkowego (nr wpisu 11590).